Algemene Voorwaarden

Lees onze

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en Hair and Nature.
In dit geval is de behandelaar: Hair and Nature

1.Tarieven:
1.1 Bij een eerste afspraak wordt er gekeken wat de klachten en wensen zijn van de klant. De behandelaar legt uit wat zij kunnen betekenen en of zij kunnen voldoen in de wensen van de klant. Hierbij wordt uitgelegd wat er gedaan zal worden, wat er gebruikt zal worden en hoeveel tijd er nodig kan zijn. Ook worden de prijzen afgesproken tussen de klant en behandelaar.
1.2 De klant houdt zich aan de tarieven en zal het bedrag voorafgaan de behandelingen betalen.
1.3 De klant is zich bewust van de prijzen en kan deze vinden op de website: www.hairandnature.nl
1.4 De behandelaar zal de behandelingen uitvoeren na het betalen.

2. Annuleren
2.1 Bij verhindering dient een klant tenminste 48 uur van tevoren zijn/haar afspraak te annuleren. Alleen dan krijgt de klant zijn/haar geld terug. In alle andere gevallen niet. 
2.2 Bij het niet tijdig annuleren/niet komen opdagen worden de kosten (25 euro) door de behandelaar in rekening gebracht en wordt aanbetaling niet terugbetaald aan de klant. 

3. Aansprakelijkheid

3.1 De behandelaar kan de klant garanderen dat er vakkundig gehandeld wordt met de juiste middelen en materialen. Deze kan bij iedere persoon wel anders uitpakken. Daarom is het van belang dat de klant de wensen bespreekt met de behandelaar. Zodat er geen ongewenste resultaten tot stand komen.

3.2 De behandelaar kan ervan uitgaan dat de klant zich in een goede lichamelijke staat bevindt en dat er geen sprake is van een allergie, auto-immuunziekte, lage of hoge bloeddruk, medicijn gebruik of andere lichamelijke klachten. Als dit wel zo is, dan moet dit van tevoren vermeldt worden door de klant aan de behandelaar om ongewenste neveneffecten te voorkomen.

3.3 De behandelaar is niet aansprakelijk voor onvolledige en/of onjuiste informatie die door de klant is doorgegeven aan de behandelaar. Ook niet voor handelingen die nadelig zijn voor na de behandeling.

3.4 De klant is op de hoogte dat de behandelingen per persoon anders kunnen aanslaan. En dat in sommige gevallen de gewenste resultaten niet te behalen zijn door persoonlijke factoren. In dit geval kan de klant zijn/haar geld niet terugeisen. En krijgt hij/zij het geld ook niet terug. De behandelaar geeft aan wat voor de klant mogelijk en realistisch is. En bespreekt een tijdslimiet totdat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.

4. Klachten
4.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling. Dan dient de klant deze tijdig door te geven aan de behandelaar binnen 3 dagen.
4.2 De klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer deze:
1. Niet op tijd is doorgegeven aan de behandelaar
2. De klant onvolledig of niet de juiste instructies van de behandelaar heeft opgevolgd
3. De klant bij derden een behandeling heeft ondergaan
4.3 Mocht er een klacht geldig zijn, dan kan de behandelaar in overleg met de klant deze oplossen door een herstelbehandeling aan te bieden met korting of geheel kosteloos.